Bli medlem

Styrelsen önskar att alla boende på Brevikshalvön, såväl permanent- som fritidsboende, är med i föreningen för att tillgodogöra sig allt vi erbjuder medlemmarna.

Styrelsen har tät kontakt med ansvariga i kommunen och arbetar ideellt för att i största mån tillgodose allas våra önskemål.

Bli medlem