Sänkt vägavgift

På Tyresö Vägförenings höststämma som hölls den 25 november beslutades det att sänka vägavgiften med 20 kronor per andel och år – från 170 kronor till 150 kronor. För en fastighet i zon 4 (vilket betyder 29 andelar) innebär detta en avgiftssänkning med 580 kronor.