Träffpunkt Brevik nerlagd

Villaägarföreningen har under flera år drivit en träffverksamhet för skolbarn i Brevik skola på onsdagskvällar. Verksamheten lades tyvärr ner i höstas eftersom det inte fanns tillräckligt många frivilliga krafter för att hålla igång den.