Årsmötet framflyttat

Årsmötet flyttas fram från 18 oktober 2021 till våren 2022. Vi återkommer i början av nästa år med mer information.