Energi- och klimatrådgivning i Tyresö

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning erbjuds just nu i Tyresö kommun genom ett koncept för husägare som kallas till hemmaträffar. En värd bjuder in en grupp vänner eller grannar, så kommer en energi och klimatrådgivare och håller i en träff om hur man kan få ett mer energi- och klimatsmart hus.

Läs mer på http://www.hemmatraff.se/ .

Har Ni frågor, funderingar eller vill göra en intresseanmälan kan ni kontakta Maria Fredlund via mejl maria.fredlund@huddinge.se eller via telefon på 08 535 365 36.