Inbjudan till VA information

Tyresönäs Villaägareförening har härmed nöjet att bjuda in till en informationskväll angående
enskilda avlopp.

I väntan på nya detaljplaner ska börja gälla där du har din fastighet har många av oss på Tyresöhalvön blivit ålagda att ha besvarat en enkät från Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund (SMOHF) angående våra installationer för enskilt avlopp.

De av oss som anser sig inneha så kallad röd anläggning skall också före sista november i år inkomma med en komplett ny ansökan. De som anser sig vara gröna eller gula får besök av en konsult från SMOF som bedömer om anläggningen är ok. Konsulten fakturerar sin tid på fastighetsägaren. För att bringa mer klarhet i vad som gäller kommer från kommun VA-rådgivare Maria Jaki Borg samt ansvarige för logistiken kring slamtömning Jeanette Frodell att informera om regler och råd.

Tag med dig dina frågor, så blir de förhoppningsvis besvarade.

Onsdagen den 21 september kl 18.30 i Tyresö skolas matsal