Info om arrendevillkor för ideella båtklubbar och bryggföreningar i Tyresö

Uppdatera dig gärna om Tyresö Båtråds arbete och läs informationsbrevet som dom sänt till kommunstyrelsen beträffande arrendevillkor för ideella båtklubbar och bryggföreningar i Tyresö. Av brevet framgår Båtrådets yrkanden i frågan.

För frågor eller synpunkter i ämnet, kontakta Kenneth Monthan via mail k.monthan@telia.com.
Kenneth är ordförande i Båtrådet.

Sammanfattande informationsråd från Båtrådet till Tyresö kommun