informations- och samrådsmöte ang båtklubbars arrendeavtal

Hej båtvänner!

 

Tyresö Båtråd kallar Tyresö båtklubbar/bryggföreningar till ett informations- och samrådsmöte angående förhandlingsläget med Tyresö kommun beträffande nya arrendeavtal.

 

Tidpunkt: 9 januari kl 18:30

Plats: Tyresö Bygdegård, Kyrkvägen 7

Preliminär dagordning:

  • Information om förhandlingsläget med Tyresö kommun
  • Hur går vi vidare? Diskussion och synpunkter från båtklubbarna
  • Beslut om fortsatt agerande
  • Avslutning

 

Vi överväger även att bjuda in några politiker från de partier som öppet redovisat sitt stöd för de frågor Båtrådet driver. Vi får se om detta är möjligt?

 

Båtrådet anser att det är viktigt att alla Tyresös båtklubbar/bryggföreningar deltar i detta föreningsmöte med någon representant för att ge Båtrådet ett tydligt mandat inför fortsatta diskussioner och förhandlingar med Tyresö kommun.

 

Båtrådet uppmanar även de båtklubbar som ännu inte är medlemmar i Tyresö Förenade Båtklubbar (TFB) att anmäla sitt medlemskap till Björn Hammar, kassör i TFB, E-post-adress: b_hammar@telia.com (obs b_ hammar….),  mobil 070-551 63 44.

 

Välkomna

Tyresö Båtråd