Motioner till årsmöte 

Tyresönäs Villaägareförening hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte 17 maj.  

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 maj. 

Mejla motionen till info@tyresonas.se. Tänk på att medlemsavgiften för din fastighet behöver vara betald för att motionen ska hanteras.

Varmt välkomna!