Simskola 2021

Föreningen kommer att genomföra simskolan 2021 och även i år får vi följa gällande förhållningsrekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det var inga problem 2020 och borde heller inte vara det i år. Simlärare liksom simskolans deltagare ska vara symtomfria samt hålla god handhygien.
Vi kommer följa samma upplägg som tidigare med en preliminär gruppindelning de första dagarna. Det blir alltid några anpassningar och simlärarna (Emma & Wilma) är utbildade för en bra gruppindelning. 
Nytt för i år är att vi vill ha ett föräldraengagemang i form av 4 olika uppgifter. Dessa är Bastun, trevligheter, kontaktperson och övrigt.
Gör gärna din intresseanmälan till simskolan så vi kan planera in ett säkert sätt att genomföra simskolan vid Breviksmaren även i år. Vi uppdaterar närmare uppstarten, tidsmässigt runt midsommar, med mer information.