Telegrafbergets naturreservat och midsommarängarna i Ällmora

Ett område som beskrivs som ett naturreservat ger ett starkt och långsiktigt skydd för naturen mot människans exploatering.

Tyresönäs Villaägareförening har deltagit aktivt vid arbetet med Telegrafbergets naturreservat bestämmelser, området ska i framtiden inkludera midsommarängarna i Ällmora. Föreningens önskan är att området kring Ällmora ängar ska skyddas och vara stort nog för en variation av aktiviteter även i framtiden.

Telegrafbergets naturreservat omfattar större delen av skogen mitt på halvön samt även Ällmora träsk (Trollsjön) och Ällmora ängar (inkl. midsommaräng, lek- och rastplats). Detta gör att Klövbergets och Telegrafbergets naturreservat  knyts samman till ett stort, sammanhållet och fredat naturområde på Brevikshalvön. 

De ytor som skall användas för våra aktiviteter måste ha annan skötsel och hantering än resten av naturreservatet. Våra nuvarande aktiviteter kräver bland annat kortklippt gräs och även parkeringsplatser som räcker till vid midsommarfirande. Dessa ytor benämns som aktivitetsytor inom naturreservatet. 

Officiellt samråd med angränsande fastigheter och berörda föreningar m.fl. kommer ske i början på 2019.

Hela vår skrivelse till kommunen finner du här »