Välkommen på årsmötet 2020

Datum för årsmötet är satt till 12 maj men i dessa tider får vi göra oss beredda på att genomförandet av årsmötet kan komma att planeras om. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad här på webben där vi informerar om eventuella ändringar.

Läs inbjudan, agenda och dagordning 

PS. För att föreningen ska kunna fortsätta med sitt arbete att anordna aktiviteter på Brevikshalvön och måna om vår fina miljö och grannsamverkan är det viktigt att du som är fastighetsägare på halvön visar ditt intresse genom att betala in medlemsavgiften. DS.