Yttrande på förslag till översiktsplan

I samband med att kommunen presenterade sitt förslag till ny översiktsplan för Tyresö formulerade villaföreningen ett yttrande om densamma. I skrivelsen betonade vi bland annat vikten av att respektera miljön och av att finna hållbara och kostnadseffektiva lösningar på de infrastrukturella utmaningar Brevikshalvön står inför. Läs gärna yttrandet i sin helhet här.