Aktuellt

Brevikshalvön ett bra område att testa blommande vägrenar.

maj 16, 2024

På villaägareföreningens årsmöte föreslogs att kommunen skulle anlägga blommande vägrenar. Kommunen har nu svarat att man avser att undersöka möjligheten att anlägga blomrika vägkanter som en del av den kommande naturvårdsplanen. Man skriver också att Brevikshalvön kan vara ett bra område att testa detta. Ett glädjande besked!