Behandling av personuppgifter

Om du anmäler dig som medlem i Tyresönäs Villaägarförening kommer vi att spara uppgift om fastighetsbeteckning, adress samt ditt namn och din e-postadress. Syftet är att kunna kommunicera med medlemmar i ärenden som rör föreningens verksamhet, bl.a. utskick av Tyresönäs Villaägarförening medlemstidning Villaposten. Tyresönäs Villaägarförening kommer att spara dina personuppgifter i en skyddad medlemslista.  

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv, eller om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig, kan du höra av dig till Tyresönäs Villaägarförening. Och om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du höra av dig till Tyresönäs Villaägarförening och även Datainspektionen.

För att Tyresönäs Villaägarförening ska kunna behandla dina personuppgifter krävs ditt samtycke. Notera att du samtycker till att Tyresönäs Villaägarförening behandlar dina personuppgifter i enlighet med informationen ovan när du betalar medlemsavgift. Du har rätt, att när som helst återkalla ditt samtycke. Då raderas dina personuppgifter.