Om föreningen

Detta är vi

Styrelsen i villaägareföreningen arbetar ideellt med att driva och bevaka viktiga frågor för boende på Brevikshalvön.

Vi har regelbundna träffar med politiker och tjänstemän i Tyresö kommun där vi bland annat tar upp frågor som rör utvecklingen på Brevik – inte minst vad gäller nya detaljplaner, kommunala taxor och avgifter, kommunala bidrag samt belysning på våra vägar.

Vi har ett tätt samarbete och nära kontakt med Tyresö vägförening, vilket innebär att vi alltid är uppdaterade kring det senaste som rör infrastrukturen på Brevik.

Vi har även kontakt med:

  • Polisen, bland annat angående buskörning

För oss är trivseln på Brevik central och därför engagerar vi oss även i borttagning av sly vid våra badplatser, parkeringsregler och sociala tillställningar. Vi arbetar med att förbättra fritidsverksamheten för våra barn och ungdomar och på somrarna arrangerar vi simskola vid Breviksbadet.

Vår verksamhet är helt beroende av att boende på Brevik ansluter sig till föreningen. Om du inte redan är medlem, bli det!

Hoppas att vi ses på årsmötet i vår!

/Styrelsen i Tyresönäs villaägareförening

Styrelsen

Bertil Bergseth   (ordförande)
Kaie Koora           (sekreterare)
Kay Johansson    (kassör)
Christina Westin
Kerstin Olander   (natur & miljö)
Calle Lindqvist

Aktiviteter

Rikard Kling
Sandra Callendorff Gyllensvärd
Sverker Forslin
Martin Rosengart
Glareh Askarieh
Kurt Nilsson
Håkan Nyberg

Historia

Vid bildandet 1942 fick föreningen namnet ”Tyresönäs med omnejd villaförening u.p.a”. Det var motiverat med tanke på att de medlemmarna rekryterades bland boende i Hansbo, Nytorp och Trinntorp (sammanfattningsvis Tyresönäs). De följande åren anslöt sig fler och fler från Brevik och Ällmora, längre ut på halvön.

Under föreningens första fem år nära tredubblades medlemstalet från 103 till 257 medlemmar. År 1952 var det nära 400 medlemmar och 1964 hela 764, trots att årsavgiften då höjdes från 15 till 20 kronor.

Fler och fler flyttar ut på Brevikshalvön för att finna friden med den vackra naturen runt knutarna. Många fastigheter har permanentats, trots det har medlemsantalet tyvärr sjunkit till knappt 600 under de senaste åren . Vi i styrelsen är övertygade om att alla boende har stor nytta av att föreningen tillvaratar medlemmarnas intressen i olika frågor. Vi skulle kunna bli hela 1 400 medlemmar om alla här på halvön gick med. Några av de närmiljö- och boendefrågor som bilder oss samman är:

  • Skärgårdskaraktären och tillgängligheten till grönområdena.
  • Miljön ur ett ekologiskt perspektiv (vatten- och avloppssystem med mera).
  • Trafiksäkerheten för alla trafikanter i nära samarbete med Tyresö Vägförening – se även www.tyresovagforening.se
  • De gemensamma evenemang som hittills har bedrivits i Tyresönäs Villaägeres förenings regi.
  • Detaljplanearbetet, föreningen deltar aktivt i det kommunala och har täta kontakter med beslutsfattare i Tyresö.

Anslagstavlor

Villaföreningen har 30 anslagstavlor runt om på Brevikshalvön, på dessa finns ett generellt anslag om vilka vi är och vad vi arbetar med. För aktuell information hänvisar vi till denna webbplats.