Informationskvällen om biologisk mångfald på Brevikshalvön

Här kan ni lyssna på information från
Kommunekologen – om Brevikshalvön
På 91,4 MHz: 17/3-7/4
Tyresöradion – lyssna till Kommunekologen
PowerPoint presentation – Kommunekologen

Viltvårdarna – om Brevikshalvön
På 91,4 MHz: 7/4-28/4
Tyresöradion – lyssna till Viltvårdarna
PowerPoint presentation – Viltvårdarna

Fiskevårdsförenigen – om Brevikshalvön
På 91,4 MHz: 28/4-19/5
Tyresöradion – lyssna till Fiskevårdsförenigen
PowerPoint presentation – Fiskevårdsföreningen