Årsmötet 2011

Årsmötet, som hölls i Brevik skolas matsal, lockade en rekordstor publik på cirka 130 personer. Före årsmötesförhandlingarna ställde kommunen upp med en panel av sina främsta politiker och tjänstemän för information och besvarande av frågor om bl.a. ombyggnaden av Breviksvägen, planarbetet, bygglovshantering och utvecklingen på Brevikshalvön. Diskussionen leddes exemplariskt av proffsmoderatorn redaktör Christer Peterson.

Nyanläggningschef Sven Brodin informerade om arbetena med Breviksvägen och hur skyttelsignalerna är tänkta att fungera. Publiken föreslog att det sätts upp displayer som visar tidsnedräkning i antal minuter från rött till grönt ljus. Sven uppmanade alla att ringa honom 08-5782 91 00 om/när det blir problem så ska han försöka åtgärda, vad det än är.

Planchef Sara Kopparberg redogjorde för överläggningarna med länsstyrelsen om och hur frågan om generösare bygglov ska kunna tillämpas igen. Om det inte blir överklaganden på ett tänkbart tillägg till nuvarande planbestämmelser är kanske 100 kvm boyta möjligt att bevilja i slutet på året. Byggnadsnämndens ordförande Matilda Lundh sa att nämnden under tiden kategoriskt kommer att avslå alla ansökningar som avviker från detaljplan. På frågan om avslagna ansökningar på 120 kvm kan hållas vilande svarade bygglovschef Azadeh Iranpour att det inte är möjligt för byggnadsnämnden. Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund gav ett löfte till de som sökt 120 kvm och drabbats av det plötsliga ”byggstoppet” i februari att de ska få en ”gräddfil” när generösare bygglov åter kan medges. Exploateringschef Anders Lind meddelade att gatukostnadsavgifter för första gatukostnadsområdet inte har glömts bort utan kommer att inkrävas när detaljplan Orrnäset är klar.

En för dagen hes kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl svarade på många av frågorna och formulerade även sin vision av den framtida utvecklingen på halvön. Någon form av anpassat äldreboende behövs. Oppositionsrådet Martin Nilsson höll i stort sett med. Björn Hammar förmedlade önskemålet om att kommunen bör agera för att åstadkomma meningsfull fritidssysselsättning för tonåringarna på Brevikshalvön.

Läs hela protokollet här (PDF)