Årsmötet 2015

Årsmötet, som hölls i Brevik skolas gymnastiksal, lockade en publik på cirka 110 personer, varav ca 30 stannade kvar på årsmötesförhandlingarna.

Före årsmötesförhandlingarna anordnades en paneldebatt med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl, Bygglovsenhetens chef Martin Fahlman, byggnadsnämndens ordförande Matilda Lundh och samhällsbyggnadschef Åke Skoglund. Debatten leddes av moderator redaktör Christer Peterson.

Läs hela protokollet här (PDF)

Årets möte (2016) hålls onsdagen den 18 maj klockan 19.00 i Brevik skolas gymnastiksal.